060-52 58 60

Jour dygnet runt

SST – Sundsvalls Spolteknik AB erbjuder jour i samarbete med Ocab i Sundsvall AB för åtgärd av akuta skador. En väletablerad jourverksamhet sedan mer än 25 år tillbaka. När olyckan är framme – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året – finns vi alltid på samma telefonnummer. Vid akut skada ring Ocab-jouren på 060-52 58 60.

Sundsvalls spolteknik

Söker du en komplett partner för underhåll av din fastighet eller bostad?

Baserat på våra grundstenar lyhördhet, service, kvalitet samt ledande vill vi erbjuda dig som kund den bästa lösningen för ditt behov.
Välkommen till SST.

Om oss

SST – Sundsvalls Spolteknik AB är etablerat företag som har ett komplett erbjudande av tjänster. Vi arbetar i området Sundsvall, Gnarp, Ånge samt Härnösand. Med hjälp av vår personals kompetens, positiva inställning och vår utrustning har vi ambitionen att lösa och förebygga dina problem. Vi har idag:

  • ADR-klassad spolbil
  • Spolbuss för mindre uppdrag
  • Servicebuss utrustad för TV-inspektion och filmning
  • Torrsug/vacuumsug

Miljö och hållbarhet

Hur ser du på miljö och hållbarhet? Sundsvalls spolteknik AB arbetar långsiktigt med miljöfrågor. Våra fordon är utrustade med senaste tekniken och uppfyller de senaste miljökraven enligt EURO 6. Vi uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav för transport av farligt avfall.

TJÄNSTER

Högtrycksspolning

Har du ett akut avloppsstopp? Vi har jour dygnet runt och hjälper dig med åtgärder och felsökning.

Vill du optimera dina avloppstammars livslängd? Vill du förutse underhållsbehov och arbeta långsiktigt med underhåll? En stamspolning hjälper till att förhindra risken för akuta stopp samt förlänga stammarnas livslängd. Stamspolningen ger dig även en status på din fastighets ledningar så att åtgärder kan utföras i god tid. Du undviker då risken med trasiga eller igensatta rör som i sin tur kan leda till dyra fuktskador.

Misstänker du rötter i ditt ledningssystem? Vi utför rotskärning med hjälp av vattendrivna verktyg i ledningar där rötter har trängt in och skapat problem.

Med våra ADR klassade spolbilar hjälper vi dig med effektiv slamsugning. Vi utför underhåll av dagvattenbrunnar, fettavskiljare, pumpgropar, tankar, oljeavskiljare samt tvättrännor i din fastighet. Vi uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav på transport av farligt avfall.

Slamsugning

TV- och rörinspektion

Funderar du på din status på dina ledningssystem? Hur mår ditt dagvattensystem och brunnar? Fungerar ditt avlopp som tänkt?
Med vår specialutrustade servicebuss för TV inspektion utför vi rörinspektion av ditt ledningssystem. Vi filmar ditt ledningssystem med fjärrstyrd kamerautrustning. Vid filmning dokumenterar vi statusen på systemet och ger värdefull information vid felsökning samt för planering av framtida åtgärder. Vi noterar tex sprickor, rötter, stopp, sättningar av ledningar och mycket mer. Vi inspekterar och filmar rör i dimensionerna 50 mm till 1000 mm med en längd upp till 200 m.

Behöver du hantera material i miljöer och situationer där andra lösningar är svåra eller för dyra, såsom tak, innergårdar, krypgrunder och källare? Är arbetsmiljö en viktig fråga? Det kanske gäller sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten och isolering. Behöver du frilägga el eller avloppsledningar där det är svårt att komma åt? Arbetet sker snabbt och utan spill med hjälp av vår högeffektiva mobila vacuumsug.

Vacuumsug – torrsug

TJÄNSTER

Högtrycksspolning

Har du ett akut avloppsstopp? Vi har jour dygnet runt och hjälper dig med åtgärder och felsökning.

Vill du optimera dina avloppstammars livslängd? Vill du förutse underhållsbehov och arbeta långsiktigt med underhåll? En stamspolning hjälper till att förhindra risken för akuta stopp samt förlänga stammarnas livslängd. Stamspolningen ger dig även en status på din fastighets ledningar så att åtgärder kan utföras i god tid. Du undviker då risken med trasiga eller igensatta rör som i sin tur kan leda till dyra fuktskador.

Misstänker du rötter i ditt ledningssystem? Vi utför rotskärning med hjälp av vattendrivna verktyg i ledningar där rötter har trängt in och skapat problem.

Slamsugning

Med våra ADR klassade spolbilar hjälper vi dig med effektiv slamsugning. Vi utför underhåll av dagvattenbrunnar, fettavskiljare, pumpgropar, tankar, oljeavskiljare samt tvättrännor i din fastighet. Vi uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav på transport av farligt avfall.

TV- och rörinspektion

Funderar du på din status på dina ledningssystem? Hur mår ditt dagvattensystem och brunnar? Fungerar ditt avlopp som tänkt?
Med vår specialutrustade servicebuss för TV inspektion utför vi rörinspektion av ditt ledningssystem. Vi filmar ditt ledningssystem med fjärrstyrd kamerautrustning. Vid filmning dokumenterar vi statusen på systemet och ger värdefull information vid felsökning samt för planering av framtida åtgärder. Vi noterar tex sprickor, rötter, stopp, sättningar av ledningar och mycket mer. Vi inspekterar och filmar rör i dimensionerna 50 mm till 1000 mm med en längd upp till 200 m.

Vacuumsug - torrsug

Behöver du hantera material i miljöer och situationer där andra lösningar är svåra eller för dyra, såsom tak, innergårdar, krypgrunder och källare? Är arbetsmiljö en viktig fråga? Det kanske gäller sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten och isolering. Behöver du frilägga el eller avloppsledningar där det är svårt att komma åt? Arbetet sker snabbt och utan spill med hjälp av vår högeffektiva mobila vacuumsug.